Menu

En for alle - hvordan håndtere konflikt, krenkelse og mobbing i skolen

Denne boka er skrevet sammen med Katti Anker Teisberg, rektor ved Haugjordet ungdomsskole i Ski kommune, og Bodil J. Houg, mobbeombud i Buskerud fylkeskommune.

Boka har rektors praksis i fokus og er ment å gi skoleledere innspill til god praksis i de ofte kompliserte sakene som omhandler elevenes psykososiale miljø (opplæringsloven paragraf 9a-3). Den kan leses som en håndbok, men like gjerne være et grunnlag for drøfting i skoler landet over.

Boka er utgitt på CappelenDamm Akademisk og kan bestilles her