Menu

Jostein Alberti-Espenes - Curriculum Vitae

Utdanning

08.2015 - ..... Årsenhet i ledelse, UiT, nettbasert studium

01.2015 - 06.2015 Etterutdanning i veiledning og rådgivning med hovevekt på systemrettet arbeid, SEVU-PPT, HiOA, Kjeller

01.2001 - 06.2007 Cand. polit. i pedagogikk, ILS, Universitetet i Oslo
"Organisasjonsutvikling gjennom IKT-baserte verktøy"

08.2000 - 12.2000 Mellomfag, mediepedagogikk, PFI, Universitetet i Oslo

08.1996 - 06.2000 Allmennlærer, cand.mag. i samfunnsfag, Høgskolen i Oslo

08.1989 - 06.1992 Examen Artium, Oslo Katedralskole

Arbeidserfaring

01.2012 - ---> Rådgiver, Pedagogisk-psykologisk avdeling Skedsmo kommune.
Ansvar blant annet for kapittel 9a-saker, læringsmiljøundersøkelser og for koordinering av læringsmiljøfaggruppa

08.2009 - 12.2011 Rådgiver, TOFU, Skedsmo kommune

08.2008 - 07.2009 Sosiallærer, Bjøråsen skole

08.2007 - 07.2008 Sosiallærer, Bestum skole

01.2001 - 07.2007 Faglærer/kontaktlærer, Årvoll skoles ungdomstrinn.Fagansvarlig for seksjon for medier og drama

08.2002 - 12.2006 Ekstravakt/miljøarbeider, Bakkehaugen Ungdomshjem

06.1999 - 01.2001 Ekstravakt/miljøarbeider, Bakkehaugen Ungdomshjem

08.1998 - 06.2000 Pizzakokk, Peppe's Pizza, Aker Brygge

06.1996 - 06.1999 Miljøarbeider, Veitvet Ungdomssenter
Miljøarbeider for aldersgruppa 13-19. Samarbeid med politi og barnevern.

08.1993 - 06.1996 Miljøarbeider/sivilarbeider, Bjerke Fritidssenter, Bjerke bydel

08.1994 - 12.1994 Lærervikar, fast, Årvoll skole

08.1992 - 06.1994 Lærervikar, fast, Linderud Skole

Prosjekter

01.2013 - ---> Læringsmiljøundersøkelser, PPA Skedsmo kommune
Saksbehandleransvar for undersøkelser rettet mot elevenes opplevelse av trivsel og læringsprogresjon og mot lærernes vurdering av elevenes trivsel oglæringsprogresjon

08.2009 - ---> Prosjekt for bedre læringsmiljø, Skedsmo kommune
Kjernedeltaker i prosjektgruppa som har utarbeidet prosjektdirektiv og nåjobber med utarbeidelse/implementering av en plan for bedring avlæringsmiljøet i Skedsmo-skolene.

08.2010 - 12.2011 Krenkelse i skolen - mobbingens bakteppe, Gyldendal Akademisk 2012

08.2007 - 07.2008 Vurdering for læring, Bestum skole
Deltok i planlegging og videreføring av vurderingsprosjekt (LK-06, vfl og vsl) hvor flere skoler fra samme område deltok. Tidligere rektorer på Ringstabekk, Elin Bonde, og på Ullern vgs, Pål Riis, var blant veilederne og samtalepartnerne

Verv

06.2012 - ---> Styremedlem/nestleder, Samfunnsviternes Fylkeslag Oslo og Akershus

05.2010 - 06.2015 Hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne i Skedsmo kommune

04.2010 - 07.2013 Styremedlem, Sameiet Olaf Schous vei 13-27

01.2007 - 02.2010 Styremedlem i JAM! Skoleprosjekt

08.1989 - 07.1996 Troppsleder, Norges Speiderforbund