Menu

Kontakt - kurs, foredrag, seminar, råd

Ønsker du å løfte personalet på skolen eller i barnehagen din? Trenger ledelsen input på forståelse av sårbarhet, krenkelse og mobbing og hvordan forebygge, håndtere og løse dette?

Aktuelle temaer kan være:

 • Krenkelsesbegrepet, krenkelsesopplevelse, forebygging, håndtering og løsning av krenkelse
 • Ny rammeplan i barnehagen
 • Endring i opplæringsloven kapittel 9a
 • Mobbebegrepet: Hvorfor dette begrepet låser og begrenser skolens handlingsrom
 • Mobbeprogrammer: Hvorfor fungerer ikke mobbeprogrammene etter hensikten? Hvordan redusere bruken av ressurser på ubrukelige mobbeprogrammer og samtidig styrke lærerne i troen på egen kompetanse?
 • Leders håndtering av konflikter, mobbing og krenkelse
 • Konflikthåndtering og løsningsfokus
 • Skyld og ansvar i arbeidet mot krenkelse og mobbing
 • Sårbare elever vs. trygge elever
 • Relasjonell tilstedeværelse: hvordan kvalitet i tilstedeværelsen fungerer forebyggende og løsende
 • Aktivitetsplikt og samarbeid med foreldre - formuleringer, tiltakskvalitet og systematisk arbeid

m.m

Jeg skreddersyr kurs, foredrag og workshop etter behov.

Ta kontakt på mobil: 980 27 667 eller mail: alberti-espenes@outlook.com for referanser og forespørsler