Menu

Tilstedeværelse

Å delta er å være til stede og bli anerkjent som deltaker. Det betyr at de andre også må være til stede for å kunne anerkjenne. Med dette menes ikke bare den fysiske tilstedeværelsen, men også den relasjonelle tilstedeværelsen, som anerkjennelsen avhenger av.

Se klippet Still face experiment for å forstå viktigheten av tilstedeværelsen.

Selve møtet med den andre, muligheten til å se og/eller kjenne den andres ansikt, forstås av arenaer som grunnleggende i relasjonen. Derfor mener arenaer at en delvis eller fullstendig tildekning av ansiktet bryter med mulighetene for en god relasjon, tilstedeværelse og deltakelse.

Sosiale mediebrukere - kronikk i Aftenposten Innsikt mai 2013