Menu

Kontakt


Initiativtaker til arenaer er Jostein Alberti-Espenes, lærer, rådgiver, og skoleleder, med cand.polit. i pedagogikk og master i utdanningsledelse.


mobil: 980 27 667
e-post: alberti-espenes@outlook.com
organisasjonsnr: 992.372.052